W sprawach związanych z zamieszczeniem kartek i serwisem Webesteem Cards: cards@webesteem.pl

Dane kontaktowe prowadzących projekt:


karola
Karolina Ćwirzeń
GG: 122503

karola@webesteem.pl
ellias
Tomasz Marć
GG: 5777237

ellias@webesteem.plWebesteem Cards is a part of Webesteem.pl